logo

Hver dag dør 450 barn av meslinger. En vaksine koster 1 dollar. Lions Clubs International Foundation (LCIF) og Gates Foundation iverksetter et vaksinasjonsprogram som er viktig for hele verden. 

        Du kan støtte dette vaksinasjonsprogrammet

med å gi penger til Konto nr. 7114.67.02060 Merk: "Meslinger"