IMmotor_sykkelP3468

Dag 2

I dag var vi On the Road  kl 0630. Fylte bensin og dro nordover, før vi dreide vestover. Vi hadde beholdt døgnrytmen fra Norge. Jeg hadde tenkt over problemene med Garmin i løpet av natten.. Vi ble enige om å bruke Garmin kun når vi nærmet oss steder vi skulle ta av på motorveiene. Det fungerte bra og kom i riktig retning. Jeg hadde en følelse av at det måtte være en sikring som hadde gått. Under en pause sjekket jeg flere av dem og fant en som var defekt. Fikk kjøpt en på stedet og satte den inn og Garmin var oppe og gikk igjen. Har kjørt 530 km i dag og det merkes. Vi ankom Buffalo kl 15:00. Denne dagen ble en ren transportetappe. Vi duvet av sted på en motorvei med vekselsvis to og tre kjørebaner med midtrabatter  så store som en hver småbruker i Norge hadde misunt som slåttmark. Dagens temperatur har vært rundt 35 grader.Sjekket inn på hotellet og dro til Niagara Falls. Vandret rundt der et par timer før vi dro tilbake til Hotellet. Nå har vi testet en av de lokale restaurantene og spist et bedre måltid. Blir tidlig kvelden i dag også.

Del denne siden

Share on facebook
Share on twitter
Share on email